Digitaalisen markkinoinnin barometri 2007: Verkkosivut tärkeä markkinointikanava

Divian ”Digimarkkinoinnin barometri 2007” -tutkimus on lajissaan kolmas. Aikaisemmat barometrit on julkaistu tammikuussa 2005 ja 2006. Divia on Helsingin Kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimuksen digimarkkinoinnin foorumi, joka luo tietoa siitä, miten digitaalisia kanavia kannattaa käyttää.

Digmarkkinoinnin barometri kartoittaa markkinoijien aikeita panostaa digitaalisiin kanaviin (www, sähköposti, mobiili ja digiTV) markkinoinnissaan vuoden 2007 aikana. Tutkimukseen vastasi 230 Suomen suurimpiin kuuluvan markkinoijan edustajaa.

Digitaalisen markkinoinnin kasvu näyttää jatkuvan vakaana, sillä markkinoijat ennakoivat vuodelle 2007 pääsääntöisesti kasvua koko digimarkkinoinnin skaalalle. Poikkeuksena on digi-TV, johon panostukset pienenevät, vaikka analogiset TV-lähetykset loppuvat kuluvana vuotena.

Tärkeimmät tulokset tiivistettynä ovat seuraavat:

 • Digitaalinen markkinointi on saanut yrityksissä omat budjetit ja niiden osuus markkinoinnin kokonaisbudjeteista nousee lähes neljännekseen
   
 • Mainostoimistot ovat nousseet vahvimmaksi organisaation ulkopuoliseksi vaikuttajaksi digimarkkinointipäätöksissä
   
 • WWW-sivut ovat vakiinnuttaneet asemansa merkittävänä markkinoinnin välineenä ja niihin panostetaan edelleen vahvasti
   
 • WWW-sivujen käyttöä ohjaa yhä vahvemmin yritysten strategia enemmin kuin taktiset syyt
   
 • Markkinoijat näkevät hakukonemainonnan vuonna 2007 merkityksellisempänä kuin bannerimainonnan
   
 • Banneri- ja hakukonemainonta ovat suurimpia suhteellisia kasvajia volyymiltaan vuonna 2007
   
 • Sähköpostin käytössä on selkeästi turbulenssia. Sen käyttöä lisäävien yritysten lukumäärä on suurin mutta sen käyttöä vähentävien yritysten määrä on myös suuri
   
 • Digitaaliset markkinointikanavat eivät toistaiseksi korvaa merkittävästi perinteisiä kanavia
   
 • Entuudestaan pienet DigiTV-panostukset vähenevät, vaikka analogiset lähetykset loppuvat kuluvana vuotena