Seminar Archive

Divian seminaariarkisto sisältää runsaasti aineistoa ja esitysmateriaaleja Divian edellisiltä vuosilta.
 

DiViA 2014
Divia 2014 Kantavina pääteemoina käsittelimme digitaalista tulevaisuutta ja käyttäytymisen muutosta, brändejä sekä asiakkuuksien kasvattamista, palvelumuotoilua ja liiketoiminnan eri strategioita.
DiViA 2013
DiViA 2013 Kantavina pääteemoina käsittelimme digitaalista tulevaisuutta ja käyttäytymisen muutosta, brändejä sekä asiakkuuksien kasvattamista, palvelumuotoilua ja liiketoiminnan eri strategioita.
DiViA 2012
DiViA 2012 Keskityimme mm. mediakentän pirstaleisuuteen ja päätelaitteiden moninaisuuteen. Tutustuimme asiakkaan arkeen ja arjen ekosysteemeihin, sekä mietimme yrityksen ja asiakkaan suhdetta asiakkaan, käyttäjän ja yhdessä luomisen näkökulmista. Pureuduimme Big Dataan ja pohdimme intuitiota ja analytiikkaa.
DiViA 2011
DiViA 2011 Vuonna 2011 käsittelimme sitä miten asiakkuudet muuttuvat, muovautuvat ja ovat muokattavissa analytiikan, sosiaalisen median ja mobiilipalveluiden avulla. Pyrimme vastaamaan haasteeseen: mitkä ovat ne keinot, joilla asiakkuuskokonaisuutta hallitaan?
DiViA 2010
DiViA 2010 Vuoden 2010 painopisteteemat olivat yrityksen ja asiakkaan välisen suhteen muuttuminen, uudet digitaaliset palvelut sekä kaupankäynnin monikanavaistuminen.
DiViA 2009
DiViA 2009 Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys - nuo molemmat ulottuvuudet tulee jatkossakin hallita. Näihin aiheisiin pureudumme entistä syvemmälle vuonna 2009.
DiViA 2008
DiViA 2008 Käsittelimme markkinoijan hyvien käytäntöjen lisäksi myös sitä miten asiakkaat suhtautuvat uusiin kanaviin ja markkinoinnin muotoihin sekä miten he omaksuvat ja käyttävät niitä. Lisäksi tarkastelimme monikanavahallintaa, digitalisoitumisen vaikutusta myynti- ja asiakastoimintaan sekä organisaatioihin, digimarkkinoinnin arvoverkostoa ja erilaisia yhteisöjä.
DiViA 2007
DiViA 2007 Vuoden 2007 arkisto.
DiViA 2006
DiViA 2006 Vuoden 2006 arkisto.
DiViA 2005
DiViA 2005 Vuoden 2005 arkisto.
DiViA 2004
DiViA 2004 Vuoden 2004 arkisto.
DiViA 2003
DiViA 2003 Vuoden 2003 arkisto.