Julkaisut

Divia julkaisee vuosittain Digimarkkinoinnin Barometrin. Barometri kertoo olennaisen suomalaisesta digimarkkinoinnista ja siinä käsitellään mm.

  • Digitaalisen markkinoinnin tulevaisuuden näkymät
  • Digitaalisten markkinointikanavien käytön merkittävimmät syyt
  • Sisäisten ja ulkoisten toimijoiden merkitys digitaalisten markkinointikanavien käytön suunnittelussa
  • Ulkoisten sidosryhmien osaaminen

Digimarkkinoinnin Barometrin tavoitteena on selvittää digitaalisten markkinointikanavien käyttöä edellisenä vuonna sekä markkinoijien aikeita panostaa digitaalisiin kanaviin (internet, sähköposti, mobiili ja digitaalinen ulko- ja myymälämainonta) markkinoinnissaan tuleva vuoden aikana. Divian Digimarkkinoinnin Barometri on julkaistu vuodesta 2004 alkaen.

Seminaariarkisto

Divian seminaariarkistossa on runsaasti aineistoa ja esitysmateriaaleja Divian edellisiltä vuosilta. Arkistosta löydät materiaalit aina vuodesta 2003 alkaen.

Selaa arkistoa

Digitaalisen markkinoinnin barometrit

BAROMETRI 2014
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014: Digitaalinen markkinointi yhä strategisempaa Yritykset hakevat digimarkkinoinnin kautta entistä strategisempia hyötyjä. Esimerkiksi sosiaalisen median kanaville asetetut tavoitteet liittyvät entistä vahvemmin brändin rakentamiseen ja asiakasdialogin lisäämiseen, eivät pelkästään tehokkuuden lisäämiseen. Digitaalisten markkinointikanavien ja -keinojen käyttö kasvaa edelleen ja syö osittain myös perinteisiin markkinointikanaviin suunnattuja euroja. Mobiilikanavan merkitys yritysten markkinoinnissa on kasvanut merkittävästi - barometrin mukaan yritykset ovat aktiivisesti ottaneet käyttöön erilaisia mobiilisivustoja, -palveluja ja sovelluksia viime vuonna ja kasvu jatkuu ensi vuonna. Lue lisää
BAROMETRI 2013
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2013: Kanavastrategiat kypsyvät Sosiaalisen median merkitys yritysten markkinoinnissa vahvistuu edelleen. Yksittäisistä sosiaalisen median palveluista Facebook ja Twitter ovat jo laajalti käytössä yritysten keskuudessa. Viime vuoteen verrattuna vastaajien kanavastrategiat ovat kehittyneet odotettuun suuntaan kanavatavoitteiden täydentäessä hyvin toisiaan. Lue lisää
BAROMETRI 2012
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2012: Mobiilimarkkinointi nostaa päätään Mobiilikanava nostaa päätään. Digitaalisen markkinoinnin barometrin mukaan sosiaalisen median merkitys yritysten markkinoinnissa jatkaa kasvuaan. Suosituimpia digitaalisia markkinointikanavia ovat edelleen yritysten omat verkkopalvelut, sähköpostiuutiskirjeet ja hakukonemarkkinointi. Lue lisää
BAROMETRI 2012
Suomen Mobiilimarkkinoinnin barometri 2012 Mobiilimarkkinoinnin barometriin vastanneista yrityksistä 63 % kertoo, että asiakkaat kysyvät mobiilipalveluja ja 5 % yrityksistä pitää mobiilipalvelujen tarjoamista jo itsestään selvänä. Kuluttaja-asiakkaiden halu käyttää mobiilipalveluja näkyy myös älypuhelinten sekä nettiselailun ja – hakujen voimakkaassa kasvussa viimeisen vuoden aikana. Lue lisää
BAROMETRI 2011
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2011: Sosiaalinen media valtaa markkinointia Tukevimman jalansijan ovat saaneet kolmansien osapuolien yhteisöt. Yritysten omiin yhteisöihin ja blogeihin kohdistuu kasvavaa kiinnostusta, mutta näiden toteuttaminen on selvästi hankalampaa. Suosituimpia digitaalisia markkinointikanavia ovat edelleen yritysten omat verkkopalvelut, sähköposti ja hakukonemarkkinointi. Lue lisää
BAROMETRI 2010
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2010: Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan Digitaalisen markkinoinnin barometrin mukaan sosiaalisen median, kuten blogien ja yhteisöjen hyödyntäminen digitaalisessa markkinoinnissa kasvaa nyt harppauksin. Lue lisää
BAROMETRI 2009
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2009: Hakukonemarkkinoinnin suosio nousee Digitaalisen markkinoinnin kasvu näyttää edelleen jatkuvan vakaana. Erityisesti sähköpostin, sosiaalinen median ja yhteisöjen käyttö markkinoinnissa tulee kasvamaan selvästi. Myös viime vuonna tasaantumisen merkkejä näyttäneelle hakukonemarkkinoinnille odotetaan jälleen ripeää kasvua. Lue lisää
BAROMETRI 2008
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2008: Hakukonemarkkinointi osaksi markkinointistrategiaa Digitaalisen markkinoinnin kasvu näyttää edelleen jatkuvan vakaana. Erityisesti sosiaalinen media ja yhteisöt, paikkatietoon perustuva markkinointi ja teknologioiden käyttö mobiilikanavissa ja muut mobiilikanavan käyttöön liittyvät palvelut sekä digitaalinen ulko- ja myymälämainonta ovat yleistymässä vuonna 2008. Lue lisää
BAROMETRI 2007
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2007: Verkkosivut tärkeä markkinointikanava Digitaalisen markkinoinnin kasvu näyttää jatkuvan vakaana, sillä markkinoijat ennakoivat vuodelle 2007 pääsääntöisesti kasvua koko digimarkkinoinnin skaalalle. Poikkeuksena on digi-TV, johon panostukset pienenevät, vaikka analogiset TV-lähetykset loppuvat kuluvana vuotena. Lue lisää
BAROMETRI 2006
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2006: Digimarkkinnoinnin kasvusuuntaus jatkuu Divian ”Digimarkkinoinnin barometri 2006” -tutkimus selvitti markkinoijien aikeita panostaa digitaalisiin kanaviin (www, sähköposti, mobiili ja digiTV) markkinoinnissa. Lue lisää