Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014: Digitaalinen markkinointi yhä strategisempaa

Yritykset hakevat digimarkkinoinnin kautta entistä strategisempia hyötyjä. Esimerkiksi sosiaalisen median kanaville asetetut tavoitteet liittyvät entistä vahvemmin brändin rakentamiseen ja asiakasdialogin lisäämiseen, eivät pelkästään tehokkuuden lisäämiseen. Digitaalisten markkinointikanavien ja -keinojen käyttö kasvaa edelleen ja syö osittain myös perinteisiin markkinointikanaviin suunnattuja euroja. Mobiilikanavan merkitys yritysten markkinoinnissa on kasvanut merkittävästi - barometrin mukaan yritykset ovat aktiivisesti ottaneet käyttöön erilaisia mobiilisivustoja, -palveluja ja sovelluksia viime vuonna ja kasvu jatkuu ensi vuonna.