Digitaalinen markkinointi

Markkinointi on muutoksessa. Digitaaliset kanavat eivät enää ole pelkkää kokeilemisen arvoista toimintaa vaan niistä on tullut keskeinen osa yritysten markkinointia ja asiakassuhteiden hoitamista. Kun asiakkaiden reaalielämään liittyvä asiointi muuttuu jatkuvasti virtuaalisemmaksi, on digitaalisten kanavien tarjoama toimintakenttä yhä kiinnostavampi ja tärkeämpi.

DiViA:n tavoitteena on akateemisen tutkimuksen ja alan asiantuntijoiden keskustelujen avulla luoda tietoa siitä, miten näitä kanavia kannattaa käyttää, miten asiakkaat suhtautuvat uusiin kanaviin ja markkinoinnin muotoihin sekä miten he omaksuvat ja käyttävät niitä. Tarkastelemme myös muita keskeisiä kysymyksiä kuten monikanavahallintaa, digitalisoitumisen vaikutusta myynti- ja asiakastoimintaan ja organisaatioihin, digitaalisen markkinoinnin arvoverkostoa sekä erilaisia uusia agentti-, yhteisö-ja portaalipalveluja.

Digitaalisen markkinoinnin barometri 2005: Markkinoijat luottavat digitaalisiin medioihin
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2006: Digimarkkinnoinnin kasvusuuntaus jatkuu
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2007: Verkkosivut tärkeä markkinointikanava
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2008: Hakukonemarkkinointi osaksi markkinointistrategiaa
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2009: Hakukonemarkkinoinnin suosio nousee
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2010: Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2011: Sosiaalinen media valtaa markkinointia
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2012: Mobiilimarkkinointi nostaa päätään
19.10.06 Digitaalisen markkinoinnin palvelut, mediat ja uudet teknologiat
2003.09.30 Asiakkuusajattelun toteuttaminen monikanavaisen asiakassuhdeviestinnän kanavavalinnoissa -raportti
2003.09.30 Digitaalisen markkinoinnin arvoketjut -raportti
2003.09.30 Digitaalisten kanavien käyttö markkinoinnissa -raportti
2003.09.30 DiViA 2 -esite
2003.10.24 Personalization as a process
2003.11.05 The Effects of Digital Marketing on Customer Relationships
2004.01.20 DiViA2 - Kick-off -seminaari
2004.03.17 DiViA2 - monikanavaseminaarin yhteenveto
2004.04.21 Mobiiliseminaari
2004.06.02 Asiakkuudet ja mittaaminen -seminaari
2004.08.24 DiViA - vuoden 2003 loppuraportti
2004.08.25 Personointi-seminaari
2004.09.02 Mobiilimarkkinoinnin muodot, esteet ja vauhdittajat -raportti
2004.09.23 DiViA - Mittaristotyöryhmän palaveri
2004.10.06 DiViA-lakiseminaari
2004.12.07 DiViA - Simply Better -seminaari