Digitaalinen liiketoiminta

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen liiketoiminnan eri osa-alueilla, erityisesti asiakkuuksien luomisessa, kehittämisessä sekä asiakaspalvelussa jatkaa kovaa kasvuaan. Yritykselle syntyy entistä parempia mahdollisuuksia hyödyntää asiakasjälkiä ja -tietoja, samoin kuin lisätä brändin kiinnostavuutta, erottautumista ja tehoa visuaalisemman ja viihteellisemmän sisällön avulla. Digitaaliset kanavat tarjoavat nopean, vuorovaikutteisen ja kustannustehokkaan tavan käydä syvällistä dialogia asiakkaiden ja edelleen heidän lähipiirinsä kanssa.

Divia tarjoaa tietoa ja näkemyksiä digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Kokoammme tutkimustietoa ja jaamme sitä seminaareissa, joissa lisäksi haetaan aktiivista keskustelua toimialan eri toimijoiden kokemuksista ja näkemyksistä. Divia-foorumi muodostuu aktiivisista toimijoista, markkinoijista, palveluntarjoajista sekä tutkijoista.

Digitaalisen markkinoinnin barometri 2005: Markkinoijat luottavat digitaalisiin medioihin
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2006: Digimarkkinnoinnin kasvusuuntaus jatkuu
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2007: Verkkosivut tärkeä markkinointikanava
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2008: Hakukonemarkkinointi osaksi markkinointistrategiaa
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2009: Hakukonemarkkinoinnin suosio nousee
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2010: Sosiaalinen media ujuttautuu valtavirtaan
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2011: Sosiaalinen media valtaa markkinointia
Digitaalisen markkinoinnin barometri 2012: Mobiilimarkkinointi nostaa päätään
19.10.06 Digitaalisen markkinoinnin palvelut, mediat ja uudet teknologiat
2003.09.30 Asiakkuusajattelun toteuttaminen monikanavaisen asiakassuhdeviestinnän kanavavalinnoissa -raportti
2003.09.30 Digitaalisen markkinoinnin arvoketjut -raportti
2003.09.30 Digitaalisten kanavien käyttö markkinoinnissa -raportti
2003.09.30 DiViA 2 -esite
2003.10.24 Personalization as a process
2003.11.05 The Effects of Digital Marketing on Customer Relationships
2004.01.20 DiViA2 - Kick-off -seminaari
2004.03.17 DiViA2 - monikanavaseminaarin yhteenveto
2004.04.21 Mobiiliseminaari
2004.06.02 Asiakkuudet ja mittaaminen -seminaari
2004.08.24 DiViA - vuoden 2003 loppuraportti
2004.08.25 Personointi-seminaari
2004.09.02 Mobiilimarkkinoinnin muodot, esteet ja vauhdittajat -raportti
2004.09.23 DiViA - Mittaristotyöryhmän palaveri
2004.10.06 DiViA-lakiseminaari
2004.12.07 DiViA - Simply Better -seminaari